Luni: Închis; Marți-Duminică: 9.00 - 15.30 (ultima intrare)

Social Connect

ÎNAPOI

Rezultatele probei scrise privind concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de muzeograf gr. IA S

  1. 105/19.02.2020

Tabel cu rezultatele probei scrise privind concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de muzeograf gr. IA S, artă plastică în cadrul Muzeului Municipal Rm. Sărat

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
 

1

ALEXANDRU MĂCIUCĂ Muzeograf artă plastică, gr. IA 96,6 ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor de înscriere, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 20.02.2020, ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Selegian Laurențiu

Afișat astăzi: 19.02.2020, la sediul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat și pe pagina de internet a instituției www.muzeulrmsarat.ro

 

 

Muzeul Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat © 2020. Toate drepturile rezervate.
Termeni și condiții / GDPR

Created by Hefa Real Media

Facebook