Istoric

Muzeul Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat este o instituţie tânăra, cu o istorie de numai șase decenii, dar care are un patrimoniu valoros şi diversificat, constituit în parte prin donaţii şi colectări. În prezent muzeul are cinci secţii : artă plastică, etnografie, ştiinţele naturii, memorialistică şi istorie. (două dintre ele reprezentate  cel mai bine prin expozițiile permanente existente în sediul actual al muzeului și Casa Domnească –  artă plastică și etnografie).

Colecţiile acestora s-au constituit în mod diferit: dacă patrimoniul primei secţii a beneficiat de donaţii consistente, cele ale secţiilor de etnografie şi ştiinţele naturii s-au format mai ales prin colectări din teren si achiziţii, patrimoniul secţiei de memorialistică prin transferuri şi donaţii, iar colecţiile sectiei de istorie, ultima înfiinţată, s-au constituit în mod mixt.

Deoarece patrimoniul muzeal este format din aproximativ 28000 de piese (majoritatea aparţinând secţiei de ştiinţe naturale), ne vom referi mai ales la donaţiile marcante, oprindu-ne asupra donatorilor, încercând totodată si schiţarea dezvoltarii patrimoniului de-a lungul timpului prin diferite metode: donaţii, achiziţii, transferuri, lucru pe teren (colectări, periegeze, săpături arheologice)

În oraş existând o efervescenţă culturală remarcabilă, au existat demersuri pentru apariţia unui aşezământ de tip muzeal încă din 1911 şi 1931, neconcretizate însă, pentru ca la 27 octombrie 1935 să se înfiinţeze Asociaţiunea « Casa Culturală » din Râmnicu Sărat, ce avea stipulat în statut, la art. 6 , pct. d) : înfiinţarea unui muzeu etnografico-religios, care să oglindească viaţa de altădată şi de azi din ţinutul râmnicean, în tot ce are mai caracteristic şi deosebit.

Acest muzeu va fi dotat, în măsura posibilităţilor, prin achiziţii şi prin danii. Obiectele, odată intrate în posesia Asociaţiei, nu mai pot fi înstrăinate, oricare ar fi scopul pentru care ar fi cerute. Abia acum 60 de ani, la 1 septembrie 1960, a fost înfiinţat Muzeul Raional Râmnicu Sărat, la iniţiativa lui Octavian Moşescu şi Constantin Paraschivescu – Bălăceanu, instituţie care şi-a început activitatea în centrul oraşului, cu o mică expoziţie de artă plastică alcătuită din 50 de picturi provenite din colecţia lui O. Moşescu şi de la Comitetul pentru Cultură al Regiunii Ploieşti.

Pornind de la lucrări care au făcut parte din această expoziţie, Octavian Moşescu începe o adevărată campanie de mijlocire a achiziţiilor şi donaţiilor pentru muzeu. De menţionat este faptul că acesta a fost în două rânduri primar al Balcicului în anii ‘30, oraş preferat de pictorii acelor vremuri, iar cărţile în care îşi deapănă amintirile sunt presărate cu referinţe despre artişti români, unii deveniţi apropiaţi, multe din lucrările dăruite de aceştia colecţionarului împodobind azi expoziţiile muzeului. Moşescu a donat în continuare lucrări valoroase, unele dintre ele clasate în patrimoniul cultural naţional (semnate de artişti ca Petre Iorgulescu Yor, Ion Pacea, Ion Theodoresu-Sion, Ion Popescu-Negreni, Ştefan Popescu, Max Hermann Maxy, Nicolae Enea, Brăduţ Covaliu). Pe lângă donaţiile succesive din 1960, 1961, 1971, 1973, colecţionarul a înlesnit donaţii şi achiziţii care au îmbogăţit patrimoniul secţiei de artă plastică, s-a zbătut pentru aducerea la Râmnicu Sărat a expoziţiilor artiştilor consacraţi, a îndemnat pe aceştia să doneze lucrări muzeului, fapte care îi înscriu numele printre fondatorii instituţiei, meritele sale fiind recunoscute încă din anii ”70. Tot de lobby-ul făcut de Moşescu, se pare că este legată şi donaţia pictorului Valentin Hoeflich care la 15 decembrie 1973, donează Muzeului Mixt din Râmnicu Sărat şase pânze ale lui Iorgulescu-Yor, dar şi un important fond documentar al acestuia care a îmbogăţit nou înfiinţata secţie de istoria culturii râmnicene (1971), donaţie popularizată în presa judeţeană. Toate aceste importante nume, așezate la loc de cinste în panoplia artei plastice românești, s-au regăsit în amintirile lui Octavian Moșescu care a ținut să imortalizeze în memoriile sale, adunate în ”Jurnalul unui colecționar” (1974), întâmplări legate de viața și activitatea acestora.

Cea mai importantă personalitate plastică a muzeului este pictorul PETRE IORGULESCU-YOR, cu care vom începe prezentarea noastră, un pictor romantic și deosebit de sensibil atât ca om, cât și ca artist, care s-a născut în orașul nostru și de la a cărui naștere se împlinesc anul acesta 130 de ani. De la P.Iorgulescu-Yor, muzeul deține peste 30 de lucrări de pictură și grafică, unele dintre ele donate chiar de Octavian Moșescu, lucrări cu tematică diversă, care ating întreaga gama a subiectelor abordate de pictor de-a lungul vieții.

Secţia de artă plastică a continuat să se îmbogăţească, mai cu seamă prin strădaniile Prof. Univ. Dr. Negoiţă Lăptoiu (n. 1939), istoric şi critic de artă, cu peste 20 de cărţi de specialitate, coautor al Encilopediei artiştilor români contemporani (şase volume), autor a peste 1200 de cronici, medalioane şi recenzii. Acesta şi-a început donaţiile către muzeu la 27 martie 1987 cu 87 de picturi şi doua sculpturi, pentru ca la 6 octombrie 2008 să recidiveze donând alte 47 de picturi, semnate printre alţii de : Petre Abrudan, Nicolae Apostol, Gheorghe Apostol, Băcilă Emil, Bene Jozsef, Dan Bimba, Traian Brădean, Henri Catargi, Aurel Ciupe, Lidia Ciolac, Eugen Gâscă, Theodor Harşia, Alexandru Mohy, Letiţia Muntean, Coriolan Munteanu, Ion Popescu-Negreni, Alexandru Popp, Ion Sima, Liviu Suhar, Ion Vreme.

Pe lângă aceste donaţii, care au făcut ca Muzeul din Râmnicu Sărat să posede patrimoniu artistic de pe întreg cuprinsul ţării, N. Lăptoiu a dăruit instituţiei şi un important fond de carte de specialitate, greu şi costisitor de procurat în condiţii obişnuite. În semn de preţuire pentru generozitatea arătată, Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat a oferit, în anul 2000, titlul de cetăţean de onoare donatorului, iar la Muzeul Municipal, o parte din donaţie este expusă distinct, în cadrul expoziţiei de bază a secţiei de artă plastică : … am trăit bucuria rară de a mi se conferi două săli în care vibrează elocvent luminozitatea specifică din picturile unor artişti activi predilect în zona transilvană şi moldavă, deficitar reprezentaţi în patrimoniul instituţiei muzeale râmnicene. Emoţie sinceră mi-a trezit şi vitrina care popularizează parte din însemnările mele de istoric şi critic de artă. Patrimoniul secţiei de artă s-a îmbogăţit şi prin aportul unor pictori, care şi-au donat din lucrări.

Astfel, începând cu râmniceanul Pompiliu Dimitriu (două acuarele şi o sculptură – 1961), urmând Valeriu Şuşnea şi Pandele Borină, care au donat câte o lucrare în anii ”80, Ion Murariu (patru picturi) şi Nicolai Hilohi (12 lucrări de grafică) în 2003, Ion Radu Axente (două picturi pe sticlă-2007), până la donaţia râmniceanului Androne Nicuşor din 2008, iar în perioada 2017-2020 Condruz Marian (3 lucrări, ulei pe panză și carton), Blei Nicolae (2 lucrări, ulei pe pânză), Blei Alin și Blei Cristian, Sorin Adam, Paul Mecet, Constantin Florin – Ion Minoiu, Ecaterina Irimia, Daniela Frumușeanu precum și numeroasele donații făcute de Alexandru Măciucă, nepotul lui Octavian Moșescu, care a moștenit de la bunic dragostea pentru cultură, frumos și continuă tradiția îmbogățirii patrimoniului muzeului din Râmnicu Sărat mijlocind și înlesnind donațiile către muzeul din Râmnicu Sărat care poartă numele întemeietorului, ”Octavian Moșescu”. Astfel, patrimoniul secţiei a ajuns la peste 900 de piese, dintre care 23 clasate în patrimoniul cultural naţional. Desigur, mai bine de jumătate din patrimoniul secţiei provine din achiziţii şi transferuri de la Comitetul pentru Cultură şi Artă al Raionului Râmnicu Sărat (după 1968 al judeţului Buzău). În deceniul şapte s-au înfiinţat şi secţiile de etnografie şi artă populară de pe Valea Râmnicului (1962) şi secţia de ştiinţe naturale (1968), muzeul devenind unul mixt. Patrimoniul primei secţii s-a îmbogăţit constant în următoarele trei decenii de la înfiinţare, mai ales prin colectări şi achiziţii din satele vecine Râmnicului, lucru dovedit de numeroasele planuri de activitate în care sunt evidenţiate ieşirile pe teren şi de sutele procese-verbale de achiziții din anii 1970-1990. Pentru a pune în valoare patrimoniul, în același timp adaptându-l la spațiu, dar și la publicul râmnicean, expoziția a fost concepută pe tematici diferențiate care se extind în cinci săli de la etajul clădirii. Tematicile expoziției au fost alese în funcție de istoria locală a Rm. Sărat. Târgul, care a fost un vechi centru comercial, atestat în 1439 ca loc de vamă pentru produsele rusești, poloneze și moldovenești ce veneau în Țara Românească era așezat la interferența marilor drumuri ce veneau dinspre Moldova, dinspre Dunăre și dinspre Transilvania, acest lucru influențând viața de fiecare zi a localnicilor. S-a realizat, astfel, o expoziție permanentă spațială, urmărindu-se crearea unei imagini cât mai adevărate asupra vieții cotidiene din zonă, evidențiind fiecare temă propusă și subliniind fiecare obiect în parte.

Patrimoniul secţiei de ştiinţe naturale, beneficiind ca şi prima secţie de personal de specialitate, s-a îmbogăţit şi el, mai ales prin colectări şi achiziţii. În cazul acestei secţii, specimenele colectate din flora locală au fost determinate cu aportul dr. Nicolae Ştefan, cercetător de la Universitatea din Iaşi, exemplarele de faună exotică – lepidoptere şi scoici- fiind achiziţionate determinate, conform ofertelor şi proceselor verbale de achiziţie. Secţia de istoria culturii râmnicene-memorialistică a fost a patra înfiinţată, în 1971. Colecţiile acestei secţii s-au constituit fie prin transfer: fondul Acad. Traian Săvulescu (1976- de la Institutul de Ştiinţe Biologice Bucureşti), fie prin donaţii ale apropiaţilor – fondul documentar Petre Iorgulescu Yor (Valentin Hoeflich – 1973), sau ale familiei – fondul Gheorghe Munteanu Murgoci (Miron Constantinescu – 1971; Helen Herclats – 1975), fondul cântăreţei lirice Florica Cristoforeanu (Eustaţiu Cristoforeanu -1967), fondul compozitorului Ion Radulescu (E. Rădulescu – 1999).

Încercări de înfiinţare a unei secţii de istorie întâlnim din anul 1981, precum şi îndemnuri spre a se face donaţii în obiecte cu valoare documentară:

”Muzeul Orăşenesc Râmnicu Sărat, care pregăteşte cu minuţiozitate amenajarea unei secţii de istorie locală, cu documente privind trecutul îndepărtat şi apropiat al localităţii. Cei care deţin astfel de documente- extrase din presa vremii, imagini de orice fel ale Râmnicului, fotografii, vederi ilustrate sau alte acte legate de viaţa oraşului sînt rugaţi a le dona muzeului. Cu toate acestea secţia de istorie a fost înfiinţată abia în anul 1990, când a fost angajat şi un arheolog. Colecţiile acesteia s-au format prin colectarea unor documente şi obiecte din epoca comunistă, multe documente şi fotografii provenind de la Primărie şi instituţiile din oraş (istorie), săpăturile arheologice din cadrul Complexului Brâncovenesc din Râmnicu Sărat, anii 1991-1992 şi un şantier propriu de epoca bronzului din zona oraşului (arheologie), donaţii şi descoperiri monetare (numismatică). De remarcat aici sunt două donaţii: a domnului Constantin Ştefănescu, care a donat un număr de 703 piese numismatice (1979) şi cea din 1981 a dr. Jacques Kaufman care a donat 87 de periodice interbelice, fiind puse astfel bazele colecţiilor de numismatică, respectiv documente.

Din anul 1978, Muzeul din Râmnicu Sărat funcţionează în localul fostei Primării, în strada Primăverii nr. 4, parte a Complexului Brâncovenesc (fosta mânăstire cu hramul Adormirea Maicii Domnului) din Râmnicu Sărat, iar din anul 2007 și-a mutat o parte din expoziţiile de bază în Casa Domnească din acelaşi ansamblu. În urma lucrărilor de restaurare a Complexului Brâncovenesc, finanţate din fonduri structurale, prevăzute pentru perioada 2013-2015, instituţia și-a refăcut expoziţiile de bază, avându-se în vedere şi marcarea generozităţii donatorilor.”

COMITETUL ORĂȘENESC PENTRU CULTURĂ

MUZEUL MIXT RÎMNICU-SĂRAT ȘI ARTĂ RÎMNICU- SĂRAT

”STIMATĂ DOAMNĂ PENCA MOȘESCU,

STIMATE DOMNULE OCTAVIAN MOȘESCU,

Gestul generos prin care dumneavoastră ați donat Muzeului Mixt din orașul Rîmnicu-Sărat zece lucrări de artă plastică din prețioasa dvs. colecție, în momentul când s-au pus bazele secției noastre de artă plastică, ne determină să vă înscriem cu toată plăcerea printre fondatorii acestui muzeu. Nu putem ignora nici faptul că dumneavoastră, stimate domnule Moșescu, ați fost în permanență unul dintre cei mai entuziaști animatori ai activității desfășurate de muzeul nostru, în opera de propagare a artei plastice românești, în masele largi ale iubitorilor de frumos. Generozitatea și solicitudinea cu care ne sprijiniți în organizarea periodică de expoziții cu cele mai valoroase creații din colecția dvs, cu care ne dați competente și dezinteresate indicații în desfășurarea activității noastre muzeistice, și cu care, ori de câte ori ne vizitați, ne stimulați ca un adevărat emul în inițiativele noastre, ne fac azi să vă exprimăm calde și sincere mulțumiri.

Ținând seama de aportul deosebit pe care l-ați adus și îl aduceți, din dragoste pentru artă și pentru orașul nostru, în îmbunătățirea activității noastre, vă rugăm din toată inima să acceptați președinția de onoare a Consiliului de conducere al Muzeului Mixt din Rîmnicu-Sărat, această propunere încununând o prestigioasă activitate de animator pe care ați desfășurat-o până acum, fiind în același timp o recunoaștere cinstită și plăcută pentru noi, a unor merite pe care dumneavoastră cu prisosință le-ați dobândit în fața concetățenilor și intelectualilor din orașul nostru.”

 Președintele Comitetului pentru Directorul Muzeului Cultură și Artă a orașului R. Sărat

Mixt din R. Sărat

Prof. Cambeșteanu Ionel

Prof. Ceaușu Mihai

Rîmnicu-Sărat 1 august 1971

Muzeul Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat © 2020. Toate drepturile rezervate.
Termeni și condiții / GDPR

Created by Hefa Real Media

Facebook