ÎNAPOI

Comunicat lansare proiect „Competențe Ridicate Plus”

39385568_274234786727513_8054907320481611776_nMuzeul Municipal Râmnicu Sărat vă invită, Miercuri, 22 august 2018, ora 12:00, la sediul din str. Primăverii nr. 4, la conferința de lansare a proiectului „Competențe Ridicate Plus – High Competences Plus”, nr. ref. 2018-1-RO01-KA104-048153. Acesta  este un proiect specific ariei de educație a adulților, implementat de către Muzeul Municipal Râmnicu Sărat, în perioada 15 august 2018 – 15 octombrie 2019.

Proiectul a plecat de la o problema a organizațiilor culturale care dezvolta programe de educația adulților, si anume interesul scăzut al publicului adult fata de programele muzeului.

Plecând de la problema identificata, scopul proiectului nostru este de creste interesul publicului adult pentru a se implica activ in programele organizației destinate acestei categorii.

In vederea atingerii scopului propus, plecând de la Planul European de Dezvoltare al Muzeului, de la problema identificata, relația cauze și efecte, precum și de la nevoia de formare a staff-ului instituției pentru a oferi servicii de calitate, proiectul are următoarele obiective:

– O1: Dezvoltarea abilitatilor personale si profesionale pentru doi participanti din staff-ul Muzeului Municipal Ramnicu Sarat, prin insusirea de metode si instrumente ale educatiei nonformale, aplicabile in lucrul cu adultii, pe parcursul a șase zile de curs structurat;

– O2: Creșterea capacității organizaționale a Muzeului Municipal Râmnicu Sărat prin formarea a doi participanți pe parcursul a șase zile de curs, urmata de continuarea a doua programe destinate adulților și dezvoltarea a două programe noi, pe parcursul a 14 luni de implementare a proiectului;

– O3: Creșterea nivelului de transferabilitate al metodelor și instrumentelor de de educație nonformală folosite în lucrul cu adulții, dezvoltate de cei doi participanți la cursul de formare, în cadrul comunității locale, prin atelierul organizat pentru un număr de 15 membrii ai staff-urilor organizațiilor partenere ce lucrează cu adulții din Râmnicu Sărat, pe parcursul a 5 zile;

– O4: Creșterea vizibilității educației nonformale la nivel local, național și internațional, pentru un număr de 1000 de cetățeni, prin metodele și instrumentele de promovare, multiplicare, transferabilitate și follow-up utilizate în cadrul proiectului, în special prin utilizarea instrumentelor online.

Activitatea principală va fi o mobilitate (curs structurat), pentru doi participanți implicați în programele de educația adulților, urmată de alte activități specifice: programe de educația adulților, diseminare, transferabilitate.

Astfel, proiectul nostru vizează personalul muzeului, prin creșterea nivelului de competențe și a motivării, creșterea capacității organizaționale; transferabilitatea rezultatelor către organizațiile din localitate care au programe de educația adulților; creșterea gradului de cultură generală a publicului adult, combaterea segregării, izolării sociale.

Muzeul Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat © 2020. Toate drepturile rezervate.
Termeni și condiții / GDPR

Created by Hefa Real Media

Facebook